دوستان
آخرین مطالب
امکانات جانبی
 

کانت می گوید که هیچ چیز در حقیقت فضایی نیست و ظاهر فضایی اشیا ، فقط چیزی است که در مغز ما نمایان می شود . اما علم وظیفه دارد جهان را به صورتی که بر ما ظاهر می شود و نه به صورتی که در حقیقت وجود دارد ( و به عقیده ی کانت برای ما شناختنی نیست ) مورد مطالعه قرار دهد . به عقیده ی کانت این فرضیه مشخص می کند که چرا هندسه علم است ، یعنی روشن می کند که چگونه ما می توانیم از شکل فضایی جهانی که در برابر ما قرار دارد ، یک معرفت ترکیبی بسازیم . برخی تضاد ها که خود وی آن ها را آنتی نومی Antinomy  می نامد او را ملزم به قبول این نتایج می سازد .


ن : محسن تورنگ
ت : پنج‌شنبه 17 تیر‌ماه سال 1389
 
موضوعات
آرشیو مطالب
امکانات جانبی