دوستان
آخرین مطالب
امکانات جانبی
 

1x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321


ن : محسن تورنگ
ت : یکشنبه 20 تیر‌ماه سال 1389
 
موضوعات
آرشیو مطالب
امکانات جانبی