دوستان
آخرین مطالب
امکانات جانبی
 

1- با عدد سه رقمی که همه رقم های آن یکسان نیست، آغاز می کنیم: abc 
2- این سه را وارون می چینیم : cba
3- این دو را از هم کم می کنیم:

abc-cba|

4- رقم های عدد بدست آمده def را وارونه می چینیم تا عدد fed بدست آید.
5- fed را به def می افزاییم و از آنجا همیشه عدد 1089 بدست می آید.
نمونه نخست:
(1) 836
(2) 638
(3) 198=|836-638|
(4)1089 =198+891
نمونه دوم:
(1) 536
(2) 635
(3)099 =|536-635|
(4) 1089=099+ 990


ن : محسن تورنگ
ت : یکشنبه 2 آبان‌ماه سال 1389
 
موضوعات
آرشیو مطالب
امکانات جانبی