دوستان
آخرین مطالب
امکانات جانبی
 

اطلاع از اهمیت دروس پایه در کنکور سراسری (به عنوان هدف اصلی دوره دبیرستان) قطعاً سبب جدیت بیشتر شما دانش آموزان در سالهای پایه خواهد شد.

به همین دلیل در این بخش به بررسی حجم دروس پایه و تعداد سؤالات کنکور که از دروس پایه مطرح میشود میپردازیم.

مقایسه تعداد صفحات دروس عمومی داوطلبان کنکور سراسری

پایه تحصیلی
تعداد کتاب
درصد
صفحات کتاب
درصد
دوم دبیرستان
3
28/27
563
30
سوم دبیرستان
5
44/45
836
45
پیشدانشگاهی
3
28/27
467
25
جمع
11
100
1866
100


مقایسه تعداد صفحات دروس اختصاصی داوطلبان گروه علوم ریاضی و فنی

پایه تحصیلی
تعداد کتاب
درصد
صفحات کتاب
درصد

اول دبیرستان

1
6/25
174
6/51
دوم دبیرستان
5
31/25
831
31/1
سوم دبیرستان
5
31/25
806
30/1
پیشدانشگاهی
5
31/25
861
31/29
جمع

16

100

2672

100


سهم دروس اختصاصی پایه و پیش دانشگاهی گروه علوم ریاضی و فنی در کنکور 

نام درس
پایه اول
پایه دوم
پایه سوم
کل پایه
پیشدانشگاهی
ریاضی
-
15 تا 17٪
20٪
35 تا 37٪
63 تا 65٪
فیزیک
14 تا 17٪
16 تا 18٪
28 تا 31٪
61 تا 63٪
37 تا 39٪
شیمی
-
20 تا 21٪
35 تا 38٪
56 تا 58٪
42 تا 44٪


 مقایسه تعداد صفحات دروس اختصاصی داوطلبان گروه علوم تجربی 

پایهی تحصیلی
تعداد کتاب
درصد
صفحات کتاب
درصد
اول دبیرستان
1
9/5
174
84/5
دوم دبیرستان
5
4/29
759
5/25
سوم دبیرستان
6
3/35
1014
1/34
پیشدانشگاهی
5
4/29
1030
51/34
جمع
17
100
2977
100


سهم دروس اختصاصی پایه و پیشدانشگاهی گروه علوم تجربی در کنکور
 

نام درس
پایهی اول
پایهی دوم
پایهی سوم
کل پایه
پیشدانشگاهی
زمینشناسی
-
-
51 تا 53٪
51 تا 53٪
47 تا 49٪
ریاضی
-
21 تا 23٪
31٪
52 تا 54٪
46 تا 48٪
زیستشناسی
-
20 تا 22٪
32 تا 34٪
54 تا 56٪
44 تا 46٪
فیزیک
11 تا 13٪
13 تا 16٪
28 تا 31٪
55 تا 57٪
45 تا 47٪
شیمی
-
20 تا 22٪
35٪
55 تا 57٪
45 تا 47٪

ن : محسن تورنگ
ت : سه‌شنبه 30 آبان‌ماه سال 1391
 
موضوعات
آرشیو مطالب
امکانات جانبی